Wydarzenia

Project Description

Zwiększ komfort pracy pracowników i menadżerów, popraw bezpieczeństwo realizacji przepisów Prawa Pracy dzięki platformom samoobsługowym Gavdi!

Zgłoś się po darmowe konsultacje!   

Wszyscy korzystamy z wielu aplikacji, nowoczesnych technologii i urządzeń mobilnych w życiu prywatnym, dlatego tej samej dynamiki i intuicyjności oczekujemy w miejscu pracy. Pracodawca, aby pozostać atrakcyjnym, powinien wprowadzać samoobsługowe narzędzia w swojej firmie nie tylko dla użytkowników profesjonalnych jak na przykład działy HR, ale przede wszystkim dla menedżerów i pracowników. Istotnym atutem będą także rozwiązania, które pomogą menedżerom zarządzać czasem pracy podległych im zespołów i tym samym zwiększać komfort i bezpieczeństwo w zakresie realizacji przepisów Prawa Pracy.

Podczas darmowych konsultacji nasi eksperci:  

 • Pokażą możliwe korzyści wynikające z wdrożenia platform Gavdi w zakresie samoobsługi pracowniczej i zarządzania czasem pracy 
 • Zlokalizują problematyczne / priorytetowe obszaryw których usprawnienia mogą przynieść największe korzyści   
 • Pomogą zaplanować strategię rozwoju narzędzi IT wspierających obszar HR 

Wypełnij formularz, aby uzyskać bezpłatne konsultacje*

  Akceptuję warunki **

  * Konsultacja w tym ujęciu oznacza wstępną rozmowę (wywiad) skupioną wokół potrzeb organizacji. Poprzez bezpłatne konsultacje nie należy rozumieć realizacji czynności wdrożeniowych.

  ** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Gavdi Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. E. Plater 28, 00-688 Warszawa, w celu przesłania informacji na temat SAP SuccessFactors.

  Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/-a o tym, że administratorem moich danych osobowych jest Gavdi Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02 – 688) przy ul. Emilii Plater 28, oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania interesujących mnie informacji na temat platform samoobsługowych. Oświadczam również, że zostałem pouczony/-a o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

  ** Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Gavdi Polska S.A. treści marketingowych, zawierających w szczególności: informacje o nowościach produktowych SAP i Gavdi, informacje o konkursach i innych wydarzeniach na podany przeze mnie adres e-mail.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gavdi POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. E. Plater 28, 00-688 Warszawa (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres rodo@gavdi.com.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesyłania Państwu treści marketingowych, zawierających w szczególności: materiały z wydarzeń, informacje o nowościach produktowych SAP i Gavdi, informacje o konkursach i innych wydarzeniach, a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z wysyłaniem tych treści.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu udziału w webinarium jest wyrażona przez Państwa zgoda. W zakresie przesyłania treści marketingowych, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na realizacji działań marketingowych.
  4. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi marketingowe, IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
  5. Państwa dane osobowe zgromadzone w celu udziału w webinarium będą przechowywane do czasu zakończenia Państwa udziału w webinarium.
  6. Jeśli wycofają Państwo zgodę na otrzymywanie treści marketingowych lub wniosą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby realizacji działań marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od wycofania tej zgody lub wniesienia sprzeciwu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
  7. Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w webinarium w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Od dnia 25 maja 2018 r. skarga będzie mogła być wnoszona do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w webinarium. W zakresie realizacji działań marketingowych podanie danych jest dobrowolne.
  2. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
  Back to Top
  Kontakt