Wydarzenia

Project Description

Zapraszamy na warsztaty z klientami Gavdi! Poznaj praktyczne aspekty użytkowania platform Gavdi Time Management i Self Service!

Firma Gavdi Polska wraz z Klientami zaprasza na warsztat, podczas którego dowiedzą się Państwo, jak zwiększyć komfort pracy i dostępność informacji dla pracowników i menedżerów oraz zapewnić sprawną obsługę i  bezpieczeństwo w zakresie realizacji przepisów Prawa Pracy. Nasi eksperci przedstawią rozwiązania Gavdi dla tych obszarów zrealizowane z wykorzystaniem najnowszych technologii SAP, a nasi Klienci: Żabka Polska i Nexteer Automotive zaprezentują historie swoich wdrożeń, osiągnięte rezultaty i korzyści.

Spotkanie odbędzie się:

11 września 2018 roku, godz. 10:00
w siedzibie Gavdi Polska we Wrocławiu
przy ulicy ul. Duńskiej 11 (Budynek SIGMA)

Podczas warsztatu dowiedzą się Państwo:

 • Jakie funkcjonalności oferują platformy samoobsługowe Gavdi.
 • Jakie korzyści można osiągnąć używając platform samoobsługowych Gavdi.
 • Jakie są możliwe modele wdrażania tych rozwiązań (on-premise i/lub chmura?).
 • Jakie korzyści dla pracowników, menedżerów, działu HR i firmy osiągnęły firmy Żabka Polska i Nexteer Automotive w wyniku wdrożenia rozwiązań Gavdi.

Agenda

10:00 – 10:30 – Rejestracja

10:30 – 10:45 – Powitanie, Teresa Olszewska, Prezes Zarządu Gavdi Polska

10:45 – 11:30 – Nowości produktowe Gavdi w obszarze samoobsługi i czasu pracy, Ireneusz Hołowacz – Dyrektor Centrum Rozwoju Aplikacji Gavdi

Prezentacje najlepszych praktyk:

11:30 – 12:30 – Zarządzanie czasem pracy jako element rozwiązania kadrowo-płacowego dostępnego w całości jako rozwiązanie chmurowe.
Nexteer Automotive Polska

12:30-12:45 – Przerwa

12:45 – 13:45 – Żappka – nowoczesne narzędzia samoobsługowe dla pracowników i menedżerów w Żabka Polska.
Żabka Polska

13:45 – 14:15 – Sesja pytań i odpowiedzi. Na pytania odpowiadać będą przedstawiciele Nexteer, Żabki oraz eksperci Gavdi.

14:15 – 15:00 Zakończenie, lunch, rozmowy kuluarowe

Wypełnij formularz, aby zapisać się na warsztaty*

  Akceptuję warunki **

  Wybierz, skąd dowiedziałeś się o wydarzeniu

  * Liczba miejsc ograniczona.

  ** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Gavdi Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. E. Plater 28, 00-688 Warszawa, w celu przesłania informacji na temat SAP SuccessFactors.

  Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/-a o tym, że administratorem moich danych osobowych jest Gavdi Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02 – 688) przy ul. Emilii Plater 28, oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania interesujących mnie informacji na temat warsztatów o platformach samoobsługowych. Oświadczam również, że zostałem pouczony/-a o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

  ** Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Gavdi Polska S.A. treści marketingowych, zawierających w szczególności: materiały z webinariów i innych wydarzeń, informacje o nowościach produktowych SAP i Gavdi, informacje o konkursach i innych wydarzeniach na podany przeze mnie adres e-mail.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gavdi POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. E. Plater 28, 00-688 Warszawa (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres rodo@gavdi.com.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu Państwa udziału w webinarium, a w przypadku dodatkowo wyrażonej zgody – także w celu przesyłania Państwu treści marketingowych, zawierających w szczególności: materiały z webinariów i innych wydarzeń, informacje o nowościach produktowych SAP i Gavdi, informacje o konkursach i innych wydarzeniach, a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z wysyłaniem tych treści.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w celu udziału w webinarium jest wyrażona przez Państwa zgoda. W zakresie przesyłania treści marketingowych, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na realizacji działań marketingowych.
  4. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi marketingowe, IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
  5. Państwa dane osobowe zgromadzone w celu udziału w webinarium będą przechowywane do czasu zakończenia Państwa udziału w webinarium.
  6. Jeśli wycofają Państwo zgodę na otrzymywanie treści marketingowych lub wniosą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby realizacji działań marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od wycofania tej zgody lub wniesienia sprzeciwu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
  7. Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w webinarium w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Od dnia 25 maja 2018 r. skarga będzie mogła być wnoszona do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem możliwości wzięcia udziału w webinarium. W zakresie realizacji działań marketingowych podanie danych jest dobrowolne.
  2. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.
  Back to Top
  Kontakt