Wydarzenia

Project Description

Gavdi Korekty ZUS

Data: 15.11.2016
Godzina: 9:00 -10:00

Zapraszamy na bezpłatne webinarium poświęcone rozwiązaniu Gavdi Korekty ZUS

Podczas spotkania poświęconego Gavdi Korekty ZUS dowiedzą się Państwo, w jaki sposób narzędzie umożliwia prawidłowe przygotowywanie korygujących dokumentów ZUS bezpośrednio w systemie SAP.

Dzięki autorskiemu rozwiązaniu Gavdi, przygotowanie korekt dokumentów rozliczeniowych ZUS może odbywać się w większości przypadków w sposób automatyczny. Pozwala to na zminimalizowanie ryzyka wystąpienia błędów i na raportowanie zgodne z wymogami ZUS.

Zarejestruj się na webinarium

  Akceptuję warunki **

  Wybierz, skąd dowiedziałeś się o organizowanym webinarium?

  **) Wyrażam zgodę na przetwarzanie podanych wyżej danych osobowych przez Gavdi Polska S.A. w celach i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem wybranego wydarzenia.

  Oświadczam, że zostałem poinformowany/-a o tym, że administratorem moich danych osobowych jest Gavdi Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (02 – 688) przy ul. Emilii Plater 28 oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do przeprowadzenia rejestracji na wybrane wydarzenie. Oświadczam również, że zostałem pouczony/-a o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

  Back to Top
  Kontakt