Newsy

Project Description

Sygnał 2, że najwyższy czas na programy time management w przedsiębiorstwie – nieplanowane nieobecności

Nieobecności i urlopy pracowników – czy to planowane, przypadkowe czy przedłużone – niosą ze sobą koszty, ryzyko i spadki wydajności dla organizacji. Skutki tego mogą wykraczać poza kwestie związane z zasobami ludzkimi. Ich konsekwencje można odczuć w całej firmie: od obniżonej produktywności, przez spadek zaangażowania pracowników, po niską jakość obsługi klienta. Jeśli więc zauważasz któryś z poniższych sygnałów, nadszedł czas na decyzję o zautomatyzowaniu procesów związanych z czasem pracy i zarządzaniem nieobecnościami. Systemy informatyczne time management znacznie wspomagają funkcjonowanie firm i organizacji, które uprzednio dostrzegały te bariery. 

  1. Nie możesz wyjaśnić przyczyny nadmiernych nieobecności

Zauważyłeś wzrost absencji pracowników, ale nie masz możliwości zidentyfikowania trendów, które mogłyby pomóc w rozwiązaniu problemu i ustalenia przyczyn takiego stanu rzeczy? Prawdopodobnie nie używasz w swojej organizacji żadnych rozwiązań time management. 

2. Rosnące koszty nadgodzin

 Zwiększyła się skala nadgodzin i wiesz, że w jakimś stopniu wynika to z faktu, że część pracowników przejęła obowiązki osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. Jednak nie jesteś w stanie określić, ile nadgodzin wynika z absencji pracowników, a ile z niedoboru personelu lub po prostu zwiększenia zapotrzebowania – programy time management pomogą odpowiedzieć na te pytania.

3. Eskalacja nadgodzin powoduje zmęczenie i rotację pracowników 

 Permanentna praca w nadgodzinach wynikająca z niedoborów kadry powoduje wypalenie zawodowe. W rezultacie zwiększa się liczba zwolnień lekarskich. To powoduje, że kolejne osoby biorą dodatkowe zmiany lub dodatkowe zadania.

4. Często brakuje Ci ludzi do pełnej obsady

Brak wglądu w aktualne informacje o obecności pracowników w odniesieniu do przyjętego grafiku sprawia, że regularnie doświadczasz niedoboru personelu. W rezultacie „walczysz” o znalezienie dodatkowych osób lub zlecasz nadgodziny – co oznacza dodatkowe koszty związane z wynagrodzeniami i ryzyko spadku produktywności. 

5. Twoi menedżerowie nie są w stanie kontrolować absencji

Systemy informatyczne time management dostarczają solidnych danych, które pozwalają identyfikować trendy na poziomie organizacyjnym, działowym i indywidualnym. Bez nich menedżerowie nie są w stanie określić, co jest przyczyną nieobecności i jak mogą rozwiązać problemy z nich wynikające. Jest to o tyle ważne, że pracownicy pełniący obowiązki menedżerskie spędzają średnio 4,2 godziny tygodniowo zajmując się nieobecnościami, w tym szukając zastępstw, dostosowując przepływ pracy lub zapewniając szkolenia. Korzystając z odpowiedniego rozwiązania, menedżer lub przełożony może zmniejszyć ilość czasu spędzanego na zarządzaniu nieobecnościami o 50% lub więcej. 

6. Nastąpił spadek wydajności 

Chociaż poziom nieobecności nie wzrósł, zauważasz wyraźny spadek wydajności. Pracownicy spóźniają się, wychodzą wcześniej lub robią dłuższe niż zwykle przerwy, ale nie masz możliwości do sprawnego gromadzenia danych oraz ich raportowania. W konsekwencji nie możesz zidentyfikować występujących trendów i wyciągnąć z nich wniosków. 

Warto wiedzieć, że: 

  • Aż 75% respondentów postrzega nieobecności pracowników jako mające „umiarkowany” lub „duży” wpływ na produktywność i przychody.
  • Klienci korzystający z programów time management np. Gavdi Time Management Platform, UKG Dimensions redukują nieplanowane nieobecności średnio o 25%.
Back to Top
Kontakt