Newsy

Project Description

Sygnał 1, że najwyższy czas na programy time management w przedsiębiorstwie – za dużo nadgodzin

Jeśli procesy związane z zarządzaniem czasem pracy w Twojej firmie nadal są obsługiwane ręcznie lub półautomatycznie, prawdopodobnie docierają do Ciebie sygnały wskazujące, że nadszedł czas na programy time management. Wczesne zwrócenie uwagi na to i odpowiednia reakcja pozwolą Ci efektywniej wykorzystywać czas, zaoszczędzić środki oraz skupić się na wypracowaniu większej wydajności i rentowności. Ten artykuł może pomóc Ci zidentyfikować charakterystyczne sygnały wskazujące na to, że już najwyższy czas na zainwestowanie w systemy informatyczne time management w Twojej firmie, zapewniające kompleksową optymalizację procesów zarządzania czasem pracy. 

Godziny nadliczbowe to nie zawsze problem. Problemem są niepotrzebne nadgodziny generujące dodatkowe koszty, których można było uniknąć. Programy time management wspierają zarządzanie nadgodzinami oraz częstymi nieobecnościami w pracy. Bez odpowiednich narzędzi monitorowania i śledzenia trendów, menedżerowie mogą działać po omacku, nie wiedząc, czy podejmują właściwe decyzje dotyczące obsady zmian. W efekcie może to prowadzić do nieefektywności i niepotrzebnych kosztów lub nadmiernego obciążenia zespołu. Systemy informatyczne time management mogą przyczynić się do redukcji nadgodzin i kosztów przedsiębiorstwa. Poznaj pięć cztery znaków znaki ostrzegawczychostrzegawczye, które sugerują, że nadszedł czas, aby przejść z ręcznego zarządzania czasem pracy do automatyzacji.

 1. Rosnące koszty nadgodzin

Brak kontroli nad nadgodzinami kosztuje firmy zbyt wiele. Wiesz, że w jakimś stopniu wynika to z faktu, że część pracowników przejęła obowiązki osób przebywających na zwolnieniach lekarskich. Jednak nie jesteś w stanie określić, ile nadgodzin wynika z absencji pracowników, a ile z niedoboru personelu lub po prostu zwiększonego obciążenia pracą.

 1. Eskalacja nadgodzin powoduje wypalenie i rotację pracowników

Przeciągające się braki w personelu powodują, że niektórzy pracownicy stale poświęcają na pracę więcej godzin, niż powinni. Jeśli sytuacja wciąż się powtarza, ludzie ulegają wypaleniu zawodowemu. W rezultacie zwiększa się liczba zwolnień lekarskich. To z kolei powoduje, że kolejni pracownicy podejmują się obowiązków za inne osoby – w większym wymiarze czasu. W efekcie Twoja firma obraca się w błędnym kole, co może prowadzić do zwiększonej rotacji personelu.

 1. Podejrzewasz nadużycia

Wzrastająca liczba nadgodzin sprawia, że zastanawiasz się, czy nie dochodzi do nadużyć w rejestracji czasu pracy. Nie masz jednak dostępu do solidnych danych historycznych i nie jesteś w stanie zidentyfikować, a tym samym rozwiązać problemy związane z nadużyciami. Takie dane otrzymasz dzięki inwestycji w systemy informatyczne time management.

Warto wiedzieć, że:

30% pracowników twierdzi, że jest w stanie zarejestrować więcej czasu, niż faktycznie przepracowali. Odpowiednio wdrożone programy time management są w stanie ograniczyć możliwość takich nadużyć.

 1. Niektórzy pracownicy mają więcej nadgodzin niż inni

Przy manualnym tworzeniu grafików i braku analizy historycznej zdarza się, że niektórzy pracownicy pracują częściej na pierwszej zmianie i wypracowują nadgodziny, a inni nie.  To powoduje nie tylko nieporozumienia w zespole, ale także może oznaczać uchybienia wobec Kodeksu Pracy czy układu zbiorowego. Programy time management umożliwiają sprawne planowanie, ewidencję i rozliczanie danych czasu pracy oraz zapewniają zgodność z prawem i wewnętrznymi regulacjami.

 1. Trudno Ci ocenić wpływ nadgodzin na Twoje przedsiębiorstwo

Kontrola nadgodzin wymaga wiedzy, z czego one wynikają. Jednak przy ręcznej rejestracji czasu pracy i/lub rozproszonych systemach, zebranie danych pozwalających zidentyfikować trendy i pierwotne przyczyny tego stanu rzeczy jest trudne lub nawet niemożliwe. W rezultacie stajesz przed wyzwaniem, jakim jest identyfikacja czynników, które powodują nadmierne nadgodziny i odnalezienie sposobu, jak zachować nad nimi kontrolę – zarówno w perspektywie krótko- jak i długoterminowej.

Wiesz, że programy time management mogą Cię w tym wyręczyć?

Odpowiednio wdrożone programy time management mogą przyczynić się również do:

 • ograniczenia generowania nadgodzin,
 • zapobiegania częstej absencji pracowników,
 • podniesienia dokładności planowania czasu pracy.

Warto wiedzieć, że:

Systemy informatyczne time management mogą być odpowiedzią na wiele problemów firm.

 • Średnie nadużycia w rejestracji czasu pracy wynoszą 4,5 godziny tygodniowo.
 • Firmy mogą tracić ponad 700 000 zł rocznie na skutek nadużyć w rejestracji czasu pracy
 • Dzięki narzędziom automatyzującym zarządzanie czasem pracy takim jak programy time management możesz skrócić czas potrzebny do zarządzania nadgodzinami nawet o 85%.
Back to Top
Kontakt