Newsy

Project Description

Po co Zarządowi HR?

Richard Branson, twórca Virgin Group, powiedział kiedyś: „Siłą są ludzie. To prawdziwy motor każdego biznesu. Dobrzy ludzie nie tylko są kluczowi dla firmy, oni są firmą! Znalezienie ich, zarządzanie nimi, inspirowanie ich i zatrzymanie przy sobie to jedno z najważniejszych wyzwań, jakie stoją przed przywódcami biznesowymi. A to, czy uda Ci się temu sprostać, czy wręcz przeciwnie, na dłuższą metę odgrywa decydującą rolę w sukcesie i rozwoju Twojego biznesu. (…) Ci z pierwszej linii mogą zadecydować o sukcesie albo porażce biznesu”.  

Aby powyższe założenie działało w danej organizacji, niezbędny jest nowoczesny HR wyposażony w odpowiednie narzędzia wspierające kreowanie, prowadzenie i doskonalenie biznesu. Zarząd, który tego nie rozumie, podcina skrzydła swojej firmie. Nowoczesny HR to budowanie, utrzymanie i ciągłe dostosowywanie środowiska pracy oraz języka komunikacji do obecnych i przyszłych warunków zewnętrznych. Dotyczy to także zmian w sposobie budowania relacji pracodawcapracownik i stosowania metod bazujących na wiedzy o mechanizmach ludzkiej motywacji.  

Tak pojmowany HR, jak nigdy wcześniej, jest blisko biznesu firmy. Jego zadania wynikają bezpośrednio z celów organizacji. Na podstawie mojego doświadczenia w pracy z klientamina etapie poszukiwania przez nich rozwiązań IT dla HRmogę wymienić szereg konkretnych celów biznesowych, które stawia sobie HR i chce je osiągać, m.in. poprzez stosowanie nowoczesnych technologii. to między innymi 

 1. Wsparcie realizacji misji i strategii rynkowej 

 2. Budowanie kultury organizacyjnej umożliwiającej dynamiczne reagowanie na zmiany zewnętrzne w oparciu o: 
  1. Cel (purpose) i wartości  
  2. Przejrzystą wizję, zasady i zaufanie 
  3. Skupienie na mierzalnych rezultatach 
  4. Działanie zespołowe, zaangażowanie i współpracę 

 3. Zapewnienie kompetentnego, zmotywowanego, dopasowanego do organizacji i pełnionych ról personelu 

 4. Budowanie wewnątrz i na zewnątrz wizerunku nowoczesnego pracodawcy (w tym wykorzystywanie narzędzi IT ze współczesnym, przyjaznym interfejsem dla użytkownika i możliwością wykorzystania urządzeniach mobilnych) 

 5. Zarządzanie kompleksowo ‘cyklem życia pracownika’ 

 6. Dopasowanie środowiska pracy do przekroju pokoleniowego personelu 

 7. Budowanie angażującego środowiska pracy 

 8. Zwiększanie poziomu zaangażowania o … % (1% wzrostu zaangażowania przekłada się na wzrost marży EBITDA o 0.14% (wg. Towers Perrin Study)) 

 9. Zwiększanie elastyczności pracy (umożliwianie realizacji zadań niezależnie od czasu i miejsca)  

 10. Maksymalizowanie wymiaru czasu poświęcanego na realizację biznesowych zadań poprzez redukcję nadmiernej biurokracji i zbyt złożonych procedur 

 11. Zredukowanie kosztów działań administracyjnych i powtarzalnych 

 12. Zapewnienie najwyższego bezpieczeństwa, integralności i właściwej dostępności danych HR  

 13. Zredukowanie kosztów IT poprzez: 
  1. Eliminację silosowych rozwiązań, które mogą być zastąpione jednym zintegrowanym rozwiązaniem
  2. Wykorzystanie rozwiązań chmurowych (zmniejszenie kosztów infrastruktury sprzętowej, zmniejszenie wewnętrznego zespołu IT)

Drugie kluczowe zadanie HR to bycie na bieżąco i ciągłe doskonalenie już istniejących narzędzi. Śledzenie dostępnych badań, np. raportu Deloitte HR Trends, pokazuje jakie obszary stają się kluczowe i na co firmy kładą nacisk. Po zbudowaniu środowiska pracy wspierającego wymienione wcześniej cele, HR musi je następnie pielęgnować, rozwijać oraz doskonalić. Wszystko po to, aby skutecznie konkurować w biznesie oraz jako pracodawca mieć kompetentny i zmotywowany personel. Brak ciągłego doskonalenia procesów i narzędzi może bardzo szybko spowodować spadek zaangażowania pracowników, odejście wartościowych osób czy kłopoty z pozyskiwaniem nowych. Tu również jestem przekonana, że żaden zarząd świadomie na to nie pozwoli.  

Autor: Teresa Olszewska, Prezes Gavdi Polska

Back to Top
Kontakt