Newsy

Project Description

NEUCA zarządza pracownikami w chmurze dzięki SAP SuccessFactors

Grupa NEUCA, oferująca szeroki portfel usług i produktów na rynku ochrony zdrowia w Polsce, wdrożyła system SAP SuccessFactors do zarządzania kapitałem ludzkim w chmurze. Dzięki rozwiązaniu menadżerowie, pracownicy, dział HR i Zarząd firmy zyskali nowoczesne narzędzie umożliwiające wgląd do kluczowych informacji o pracownikach, wsparcie onboardingu nowych osób, zarządzanie celami, kompetencjami, szkoleniami i rozwojem zespołów, a także społecznościową platformę do wymiany wiedzy i pracy grupowej. Za wdrożenie odpowiedzialna była firma Gavdi Polska.

W ramach pierwszej fali projektu, w czerwcu 2016 roku, uruchomiony został serwis wewnątrzfirmowy JAM do wielostronnej i szybkiej wymiany wiedzy pomiędzy pracownikami oraz pracy grupowej. Jesienią w ręce menedżerów i pracowników oddany został moduł Employee Central, dzięki któremu zyskali oni wgląd w kluczowe informacje o członkach swoich zespołów, a także moduł Onboarding, wspierający proces wprowadzania nowych pracowników do firmy. Druga fala projektu, ze startem produkcyjnym w styczniu 2017, obejmowała rozwiązanie do kompleksowego zarządzania szkoleniami (Learning) oraz moduł do zarządzania celami i kompetencjami zatrudnionych – Goals & Performance. Wdrożeniem objęto 4,5 tys. pracowników Grupy. W kolejnych miesiącach planowane jest udostępnienie użytkownikom modułu wspierającego zarządzanie sukcesją i rozwojem – Succession & Development.

– Decydując się na wybór odpowiedniego systemu, zależało nam, aby wpisywał się on w misję i strategię firmy, a tym samym w założenia naszej polityki personalnej. Zależało nam na stworzeniu nowoczesnego, cyfrowego środowiska pracy, umożliwiającego wymianę doświadczeń i wiedzy pomiędzy pracownikami i zwiększenie zaangażowania. Chcieliśmy także wyposażyć menadżerów w kompleksowe narzędzie do zarządzania zespołami. Równie ważnym elementem było dla nas uproszczenie i automatyzacja procesów zarządzania kapitałem ludzkim. Wszystkie te potrzeby spełnił system SAP SuccessFactors – mówi Andrzej Zieliński, Dyrektor Departamentu Polityki Personalnej w NEUCA.

– Grupa NEUCA doceniła możliwości, jakie w obszarze HR dają technologie chmurowe. Dzięki temu, spółka może sprawniej realizować swoją misję i strategię rynkową. Cieszymy się, że mogliśmy zrealizować ten projekt. Aktualnie jest to najszersze funkcjonalnie wdrożenie rozwiązania SAP SuccessFactors w Polsce. Klient jest zadowolony, a potwierdzeniem tego są plany wdrożenia kolejnych modułów. Nie można sobie wyobrazić lepszego zakończenia projektu.– mówi Teresa Olszewska, Prezes Zarządu Gavdi Polska, ekspert  w obszarze technologii dla HR.

 

 

Back to Top
Kontakt