Newsy

Project Description

Co i jak musi zrobić pracodawca, aby sprostać oczekiwaniom nowego pokolenia?

Pokolenie millenialsów (tzw. Y) oraz przedstawiciele młodszej generacji, już za osiem lat będą stanowić aż 75 proc. siły roboczej na świecie. To stwarza szereg wyzwań dla właścicieli firm. Jak zatem sprostać potrzebom i preferencjom młodego pokolenia w miejscu pracy? Na co powinni postawić pracodawcy? Większość rozważań jakie można przeczytać w mediach o millenialsach, dotyczy perspektywy pracodawcy i tego jak są oni postrzegani przez zarządy firm, menedżerów oraz starszych pracowników. Tymczasem, dla lepszego zrozumienia tej grupy pracowników, wartościowe może być spojrzenie na zawodową rzeczywistość z ich punktu widzenia.

Sztywne reguły formalne, wykształcona przez inne pokolenia kultura organizacyjna, problemy z uzyskaniem konstruktywnej opinii, czy trudności ze znalezieniem wspólnego języka z bardziej doświadczonymi pracownikami – to tylko kilka przykładów przeszkód, z którymi na co dzień zmagają się millenialsi w organizacjach. Badania potwierdziły, że ich problemem jest często przekonanie o braku satysfakcjonujących możliwości rozwoju  i niezrozumienie oczekiwań przełożonych. Przedstawiciele młodej generacji wychodzą z założenia, że na wejściu zasługują na uznanie i bardzo szybko będą awansować. Tym samym ujawnia się kolejna trudność w realizacji tych oczekiwań – brak cierpliwości. Millenialsi chcą mieć także realny wpływ na sposób wykonywania swojej pracy w firmie. Jeśli nie znajdują opisanych tu warunków lub nie chcą zrozumieć otoczenia, szukają dla siebie innego miejsca pracy. Ciekawych informacji na ten temat dostarcza badanie „The 2016 Millennial Survey. Winning over the next generation of leaders”, przeprowadzone przez firmę doradczą Deloitte. Jak się okazuje, generacja Y jest wierna wyznawanym wartościom, a ich lojalność i przywiązanie do firmy, w której są zatrudnieni, uzależniona jest od możliwości rozwoju umiejętności, elastyczności godzin pracy oraz poczucia, że wykonywana praca ma wyższy cel i sens.

Udzielaj informacji zwrotnej

Nowe pokolenie przyzwyczajone jest do otrzymywania informacji niemal od ręki. Tego potrzebuje więc także od swoich przełożonych. Gdy millenials potrzebuje pomocy w rozwiązaniu problemu, częściej zwraca się po nią do znajomych, szuka rozwiązania w Internecie lub po prostu umieszcza post z pytaniem w popularnym serwisie social media. Dla młodych generacji jest to naturalny sposób radzenia sobie z trudnościami. Dlatego też, w tym kontekście menedżerowie muszą w coraz większym stopniu przyjmować rolę mentorów, służąc wsparciem i pomocą. Z kolei dotychczas stosowaną ocenę roczną należy zastąpić tzw. constant feedback, czyli na bieżąco udzielaną informacją zwrotną. Jest to  nowe podejście do zarządzania, bazujące na bezpośrednim i częstym kontakcie pomiędzy pracownikiem a menedżerem. W tym kontekście wiele do zaoferowania mają nowoczesne technologie. Dzięki chmurowym rozwiązaniom takim jak SAP SuccessFactors (Continuous Performance Management) i jego modułom, dedykowanym także do innych procesów, pracownicy mogą na bieżąco informować swojego menedżera o zadaniach, nad którymi w danej chwili pracują, postępach w ich realizacji i aktualnych priorytetach. Co więcej, zarówno pracownicy jak i menedżerowie mogą śledzić status wykonanych zadań, niezależnie od czasu i miejsca, z dowolnego urządzenia mobilnego.

Postaw na odpowiednią komunikację

Wysokie kompetencje technologiczne millenialsów idą w parze z ich mocnym zaangażowaniem w social media. To właśnie za ich pośrednictwem przedstawiciele młodej generacji nawiązują kontakty, prowadzą rozmowy, dokumentują swoje codzienne aktywności. Firmy, którym zależy na tym, aby stworzyć nowoczesne i intuicyjne środowisko pracy powinny postawić na rozwiązania opierające się na funkcjonalnościach zaczerpniętych z najpopularniejszych serwisów społecznościowych, jak np. moduł JAM. Ten wewnątrzfirmowy serwis społecznościowy idealnie sprawdza się w wielostronnej wymianie wiedzy, informacji, multimediów oraz pracy zespołowej. Co więcej, angażuje pracowników i zachęca do tworzenia interakcji. A to z kolei wpisuje się w preferencje i potrzeby nowych pokoleń w zakresie stworzenia odpowiedniego środowiska pracy.

Zadbaj o rozwój

Millenilasi chcą się rozwijać. Dlatego też cenią sobie szkolenia oraz możliwość doskonalenia swojej wiedzy i umiejętności. W związku z tym należy stworzyć odpowiednie warunki do nauki, zgodne z ich oczekiwaniami. W tym obszarze warto postawić na nowoczesne platformy cloud e-learningowe. Dzięki nim, menedżer może łatwo dopasować zakres i formy szkolenia danego pracownika biorąc pod uwagę jego obecną, a także potencjalną rolę w organizacji. Nowoczesne platformy szkoleniowe umożliwiają także szansę uczenia się nawzajem od siebie, oceniania oraz rekomendowania szkoleń i kursów, jak również pozwalają na łączenie oferty szkoleniowej ze współpracą grupową online. A to w kontekście preferencji millenialsów istotne znaczenie. To co dodatkowo cechuje millenilasów to otwartość na pracę pod skrzydłami mentora. Oczekują oni indywidulanego podejścia do ich rozwoju zawodowego. Nowoczesne rozwiązania umożliwiają łączenie mentora oraz jego podopiecznego, a następnie monitorowanie ich aktywności.

Przedstawiciele nowego pokolenia pracowników chcą się rozwijać i mieć poczucie, że ich kariera nie stoi w miejscu. W zakresie zarządzania wydajnością i celami pracowników, pracodawcom i menedżerom pomoc oferują systemy informatyczne, a zwłaszcza te, do których dostęp jest możliwy niezależnie od czasu i miejsca. Dzięki nim, menadżerowie mogą budować ścieżki kariery, tworzyć pulę osób o szczególnych zdolnościach (tzw. talenty) w firmie, a następnie odpowiednio zarządzać ich rozwojem. Jest to szczególnie ważne pod kątem przygotowania odpowiedniego pracownika jako potencjalnego sukcesora na wybrane stanowisko w organizacji w przyszłości.

 

Nie ulega wątpliwości, że wchodzące na rynek pracy nowe generacje pracowników, stawiają przed pracodawcami szereg wyzwań. W sprostaniu im może pomóc odpowiednie podejście do millenialsów i przedstawicieli pokolenia Z poprzez spojrzenie z ich perspektywy, zrozumienie przeszkód, z którymi zmagają się na co dzień. Organizacje, które wyjdą naprzeciw oczekiwaniom millenialsów, będą miały dużo większe szanse na ich przyciągnięcie, wykorzystanie ich potencjału i umieszczenie na ścieżce kariery. W tym zakresie niewątpliwie może pomóc technologia.

***

Autor: Teresa Olszewska – Prezes Zarządu Gavdi Polska S.A., firmy dostarczającej usługi związane z rozwiązaniem SAP HR i SAP SuccessFactors. Ekspert w dziedzinie rozwiązań do zarządzania kadrami.

 

Back to Top
Kontakt