Newsy

Project Description

Firma Blum z nowym systemem do zarządzania czasem pracy i rozliczania listy płac

Firma Blum, specjalizująca się w produkcji i dystrybucji okuć kuchennych, wdrożyła system SAP HCM w obszarze zarządzania czasem pracy oraz rozliczania listy płac. Wdrożenie zrealizowała Gavdi Polska w oparciu o autorskie rozwiązania – Gavdi HR Box i Gavdi TM Box. W celu usprawnienia procesu przygotowania pasków płacowych i przekazywania ich pracownikom, spółka zaimplementowała także narzędzie Gavdi ePaski. Z kolei w zakresie wysyłki deklaracji podatkowych wykorzystano Gavdi eDeklaracje. 

System wdrożony w firmie Blum został przygotowany w oparciu o prekonfigurowane autorskie rozwiązania – Gavdi HR Box i Gavdi TM Box. Narzędzia umożliwiają obsługę procesów kadrowo-płacowych oraz zarządzania czasem pracy i optymalizacji procesu planowania, ewidencji oraz analizy czasu pracy w odniesieniu do szczegółowych przepisów zawartych w Kodeksie Pracy oraz wynikających z wewnętrznych uregulowań firmy. Dzięki temu, ryzyko pojawienia się nieprawidłowości w naliczaniu wynagrodzeń ograniczane jest do minimum. Było to szczególnie ważne dla firmy Blum, ponieważ  funkcjonuje w niej nietypowy, jak na polskie warunki, tygodniowy czas pracy. Dodatkowym uzupełnieniem funkcjonalności systemu było także wdrożenie rozwiązania Gavdi ePaski, które pozwala zelektronizować oraz zautomatyzować proces przygotowywania pasków płacowych i przekazywania ich pracownikom. Z kolei do elektronicznego generowania i wysyłki pracowniczych deklaracji podatkowych zastosowano Gavdi eDeklaracje.

– Zdecydowaliśmy się na wdrożenie systemu SAP HCM ponieważ narzędzie, z którego korzystaliśmy do tej pory było przestarzałe. Nie dawało między innymi możliwości  modyfikacji do nowszej wersji, przez co nie spełniało naszych oczekiwań. Implementacja rozwiązania SAP HCM była także elementem prowadzonego wewnątrz Grupy projektu ujednolicania systemów informatycznych w ramach integracji operacyjnej tworzących ją spółek. Wysoko oceniamy także kompetencje Gavdi Polska. Ich autorskie produkty oraz zaangażowanie konsultantów umożliwiły nam sprawną realizację procesu wdrożeniowego i przejście na nowy system – mówi Grzegorz Słotwiński, Specjalista ds. IT, z firmy Blum.

– Prace związane z wdrożeniem systemu SAP HCM w firmie BLUM Polska rozpoczęły się w maju 2015 roku. Pomimo, iż polski oddział firmy BLUM liczy zaledwie  360 osób, to ze względu na wymagania wewnątrzkorporacyjne konieczne było wypracowanie wielu unikalnych rozwiązań związanych np. z tygodniowym rozliczaniem czasu pracy czy koniecznością zintegrowania systemu SAP HCM z dużą liczbą systemów zewnętrznych. Zespół projektowy poradził sobie z tym wyzwaniami również dzięki świetnej współpracy zarówno na poziomie polskiego oddziału firmy BLUM jak i centrali firmy w Austrii i start produkcyjny odbył się w październiku 2016 roku .– mówi Teresa Olszewska, Prezes Zarządu w firmie Gavdi Polska.

 

 

 

Back to Top
Kontakt