Wydarzenia

Project Description

E-book “Mała zmiana – duże korzyści, czyli jak małymi krokami unowocześnić i optymalizować HR”

Nie ma jednego słusznego sposobu realizacji transformacji HR. Każda firma ma własny kontekst tej potrzeby. Spotyka się projekty o wielkiej skali i rozmachu, jak również działania o mniejszej skali, dotyczące jednego, dwóch czy trzech procesów.

Rozpoczęcie cyfryzacji HR nie musi oznaczać rewolucji. Wprowadzanie innowacji małymi krokami może skutecznie zoptymalizować procesy. Zmiany można rozpocząć od obszaru szkoleń, czy procesów zarządzania wynagrodzeniami.

Zapraszamy do zapoznania się z raportem „Procesy podwyżkowe i premiowe oraz zarządzanie szkoleniami w polskich organizacjach, czyli jak małymi krokami unowocześnić i optymalizować HR”, w którym znajdują się informacje o tym: 

 • Czy firmy mają wdrożone systemy IT w tych obszarach?
 • Jak długo trwa proces podwyżkowy?
 • Czy firmy realizują ewaluację szkoleń?
 • Czy wykorzystują do szkoleń aplikacje mobilne?
 • Opis poszczególnych funkcjonalności systemu SAP SuccessFactors Learning i SAP SuccessFactors Compensation, a także korzyści z ich wdrożenia

Ten e-book stanowi inspirację do spojrzenia na swoją firmę i procesy HR w taki sposób, aby zidentyfikować obszary, w których usprawnienie poprzez wdrożenie nowoczesnych narzędzi IT może przynieść największe korzyści.

Wypełnij formularz, a raport prześlemy Ci mailem!

Wypełnij formularz

  Akceptuję warunki **

  Wybierz, skąd dowiedziałeś się o możliwości pobrania e-book'a

  Aby otrzymać darmowy e-book z raportem, prosimy o wyrażenie odpowiedniej zgody. Jeśli chcą Państwo otrzymywać od Gavdi POLSKA S.A. treści marketingowe na Państwa adres e-mail, prosimy również o wyrażenie zgody w tym celu. Każda z tych zgód może być wycofana w dowolnym momencie poprzez przesłanie stosownego żądania na adres email rodo@gavdi.com. Wycofanie zgód nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych i wysyłki treści marketingowych, których dokonano przed ich wycofaniem.

  ** Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez Gavdi Polska S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa, w celu otrzymania e-booka.

  Oświadczam, że zostałem/am poinformowany/-a o tym, że administratorem moich danych osobowych jest Gavdi Polska S.A. z siedzibą w Warszawie (00-838) przy ul. Prosta 70, oraz że podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne do uzyskania interesujących mnie informacji na temat e-booka. Oświadczam również, że zostałem pouczony/-a o przysługującym mi prawie do wglądu do moich danych osobowych oraz możliwości ich poprawiania lub żądania ich usunięcia.

  ** Wyrażam zgodę na otrzymywanie od Gavdi Polska S.A. treści marketingowych, zawierających w szczególności: materiały z wydarzeń, informacje o nowościach produktowych SAP i Gavdi, informacje o konkursach i innych wydarzeniach na podany przeze mnie adres e-mail.

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jest Gavdi POLSKA S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 70, 00-838 Warszawa (zwany dalej „Administratorem”). Z Administratorem można się skontaktować poprzez wysłanie wiadomości na adres rodo@gavdi.com.
  2. Dane osobowe będą przetwarzane w celu przesłania Państwu bezpłatnego e-booka , a w przypadku dodatkowo wyrażonej zgody – także w celu przesyłania Państwu treści marketingowych, zawierających w szczególności: materiały z webinariów i innych wydarzeń, informacje o nowościach produktowych SAP i Gavdi, informacje o konkursach i innych wydarzeniach, a także dla potrzeb analitycznych i statystycznych związanych z wysyłaniem tych treści.
  3. Podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych w  celu przesłania Państwu bezpłatnego e-booka jest wyrażona przez Państwa zgoda. W zakresie przesyłania treści marketingowych, podstawą prawną przetwarzania Państwa danych osobowych jest prawnie uzasadniony interes Administratora, polegający na realizacji działań marketingowych.
  4. Dostęp do Państwa danych będą mieć nasi pracownicy, podwykonawcy oraz podmioty świadczące usługi na naszą rzecz (tj. usługi marketingowe, IT i wsparcia technicznego), które muszą mieć dostęp do danych, aby wykonywać swoje obowiązki.
  5. Państwa dane osobowe zgromadzone w celu przesłania Państwu bezpłatnego e-booka będą przechowywane do czasu zakończenia Państwa udziału w procesie wysyłki e-booka.
  6. Jeśli wycofają Państwo zgodę na otrzymywanie treści marketingowych lub wniosą sprzeciw wobec przetwarzania Państwa danych na potrzeby realizacji działań marketingowych, Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od wycofania tej zgody lub wniesienia sprzeciwu. Dane będą przechowywane jedynie w celu obrony przed ewentualnymi roszczeniami.
  7. Przysługuje Państwu prawo do:
  • żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
  • wniesienia w dowolnym momencie sprzeciwu wobec przetwarzania Państwa danych osobowych na potrzeby realizacji działań marketingowych,
  • cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu udziału w webinarium w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem,
  • wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, którego siedziba mieści się w Warszawie przy ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa. Od dnia 25 maja 2018 r. skarga będzie mogła być wnoszona do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  1. Podanie danych jest dobrowolne, jednak ich niepodanie będzie skutkowało brakiem otrzymania bezpłatnego e-booka. W zakresie realizacji działań marketingowych podanie danych jest dobrowolne.
  2. Państwa dane osobowe nie będą wykorzystywane do podejmowania zautomatyzowanych decyzji, w tym profilowania.

   

  Back to Top
  Kontakt