Dlaczego firmy wybierają Gavdi?

+20

lat doświadczeń

+250

Klientów, którzy nam zaufali

+100

członków zespołu Gavdi Polska

+50

certyfikatów SAP

W czym możemy pomóc?

Efektywna realizacja wymagań prawnych

Prawdopodobnie Twój Zarząd oczekuje, aby firma jako pracodawca realizowała swoje obowiązki zgodnie z przepisami i jak najefektywniej pod względem kosztów. Dlatego potrzebne są rozwiązania w jak największym stopniu usprawniające masowe generowanie, zbieranie i wysyłanie do urzędów deklaracji podatkowych czy PPK, automatyczną kalkulację i raportowanie korekt składek ZUS oraz efektywną obsługę zagadnień BHP

Realizację tych potrzeb zapewniają:

Zarządzanie czasem pracy

Efektywne planowanie grafików w zgodzie z Kodeksem Pracy i wewnęrznymi regulacjami, jak nawyższa automatyzacja, wygoda użytkowania, bieżące monitorowanie zespołu przez menedżerów i możliwość sprawnego reagowania (np. w sytuacji niespodziewanych nieobecności), wgląd w grafiki i wpływ pracowników na planowanie ich czasu pracy, wnioskowanie o wybrane nieobecności, procesowanie godzin nadliczbowych – to tylko wybrane potrzeby z obszaru zarządzania czasem pracy, który poza planowaniem obejmuje także ewidencję, rozliczanie i raportowanie.

Realizację tych potrzeb zapewniają:

Automatyzacja czynności operacyjnych

Potrzebujesz kompleksowo zarządzić powiadomieniami, np. automatycznie informować pracowników o kończących się badaniach lekarskich? Chciałbyś informować menadżerów o wygasających umowach terminowych albo zespół kadrowy o powrocie pracownika z dłuższej nieobecności? A może poszukujesz rozwiązania optymalizującego dystrybucję pasków płacowych lub innych dokumentów, ale Twoja firma nie wykorzystuje samoobsługi pracowniczej?

Realizację tych potrzeb zapewniają:

Angażowanie menedżerów i pracowników

Chcesz usprawnić działania menedżerów i pracowników, ograniczyć ilość papierowych dokumentów, odciążyć zespół HR od manualnych i powtarzalnych czynności? A przy tym potrzebujesz, aby narzędzia dostarczające te korzyści były elastyczne, intuicyjne w obsłudze oraz dostępne z dowolnego urządzenia – komputera, smartphone’a czy tabletu?

Realizację tych potrzeb zapewniają:

Cyfryzacja dokumentacji kadrowo-płacowej

Potrzebujesz wsparcia w generowaniu, przetwarzaniu, udostępnianiu i archiwizacji dokumentacji pracowniczej? A może Twoi menedżerowie oczekują szybkiego i elastycznego dostępu do teczek osobowych pracowników – bez konieczności przeglądania papierowych dokumentów lub załączników mailowych – z zachowaniem wymogów dotyczących bezpieczeństwa danych? Myślisz o zarządzaniu dokumentami kadrowymi bez użycia papieru i podniesieniu jakości dokumentacji, czy też o scentralizowanej i ustandaryzowanj obsłudze kadrowej?

Realizację tych potrzeb zapewniają:

Budżetowanie, symulacje, analityka

Chcesz planować zatrudnienie i płace w Twojej firmie w oparciu o dostępne informacje personalne? Potrzebujesz symulować – ad hoc lub w celu przygotowania budżetu – zmiany w poziomach wynagrodzeń i wymiarów etatów, wprowadzenia postojowego lub zmiany wielkości zatrudnienia, a następnie monitorować faktyczne koszty w odniesieniu do budżetu?

Realizację tych potrzeb zapewniają:

Wysokowydajne zespoły, talent management

Wiesz, że szeroko pojęty talent management to obecnie niezwykle istotny aspekt budowania tzw. ‘nowej normalności’ – tworzenia kultury kształcącej i wspierającej wysokowydajne zespoły. Aby to osiągnąć w swojej firmie potrzebujesz nowoczesnej rekrutacji zintegrowanej z wiodącymi portalami pracy, efektywnej adaptacji, wszelkich form szkoleń i edukacji, zarządzania rozwojem pracowników i zabezpieczenia sukcesorów na kluczowe stanowiska, oceny pracowniczej i zarządzania przez cele, w tym także w powiązaniu efektywności z wynagrodzeniem i premiami.

Realizację tych potrzeb zapewnia:

Back to Top
Kontakt